موتورهای بادی (Air Motors)

موتورهای بادی 5سیلندر مجهز به گیربکس خورشیدی

موتورهای بادی 5سیلندر با کاربرد عمومی در صنعت و کاربرد اختصاصی در سیستم دوران دستگاه حفاری پنوماتیک از محصولات اختصاصی آرمیکو می باشد. این موتورها مجهز به گیربکس های خورشیدی کاهنده در دوطبقه با نسبت تبدیل 1به4 و 1به6 بوده و در مجموع قابلیت کاهندگی با نسبت 1به24 را دارد. این موتور به صورت مجموعه همراه با گیربکس کاهنده و یا به صورت تفکیکی جهت مصارف دیگر صنعتی قابل ارایه می باشد. موتورهای بادی پره ای مجهز به گیربکس خورشیدی و گیربکس حلزونی کاهنده از دیگر محصولات تولیدی آرمیکو می باشد که بطور اختصاصی جهت سیستم پیشروی دستگاه حفاری بادی استفاده می شود.

انواع موتورهای بادی آرمیکو

موتور بادی آرمیکوموتور بادی آرمیکو