تصاویر انواع دستگاه حفاری کرل

دستگاه‌های حفاری کرل آرمیکو جهت مغزه‌گیری، نمونه‌گیری یا به اصطلاح کرگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها بسته به سفارش مشتری بر اساس عمق حفاری خود نامگذاری شده‌اند، بر همین اساس دستگاه‌های کرگیری آرمیکو به مدل‌های کرل 25، کرل 50 و کرل 100 تقسیم بندی می‌شوند که در زیر تصاویر آن‌ها را مشاهده خواهید کرد.

انواع کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری) مدل 25

انواع کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری) مدل 50

انواع کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری) مدل 100

کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری) وایرلاین