تصاویر انواع دستگاه حفاری کرل

دستگاه‌های حفاری کرل آرمیکو جهت مغزه‌گیری، نمونه‌گیری یا به اصطلاح کرگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند، این دستگاه‌ها بسته به سفارش و خرید دستگاه کرگیری مشتری بر اساس عمق حفاری خود نامگذاری شده‌اند، بر همین اساس دستگاه‌های کرگیری آرمیکو به مدل‌های کرل 25، کرل 50 و کرل 100 تقسیم بندی می‌شوند که در زیر تصاویر آن‌ها را مشاهده خواهید کرد.

انواع کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری) مدل 25

انواع کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری) مدل 50

انواع کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری) مدل 100

کرگیری (نمونه گیری – مغزه گیری) وایرلاین