تصاویر انواع دستگاه حفاری راسول

دستگاه حفاری راسول به علت سبک بودن در عموم پروژه‌های حفاری مورد استفاده قرار میگیرد، این دستگاه بر اساس نوع سیستم پیشروی خود دسته‌بندی می‌شود که با نام راسول هیدرولیک دیزلی، هیدرولیک برقی و راسول فول بادی یا پنوماتیک، شناخته می‌شوند. در زیر تعدادی از تصاویر این دستگاه را مشاهده خواهید کرد.

انواع راسول هیدرولیک برقی

انواع راسول هیدرولیک دیزلی

انواع راسول فول پنوماتیک