• ماموریت-و-چشم-انداز

ارزش ها

صداقت

با همه افراد به طور منصفانه و صادقانه رفتار می کنیم و از همه مقررات و سیاست های داخلی حاکم بر حوزه تولید و طراحی ماشین آلات و تجهیزات حفاری ، تبعیت می نماییم.

مشتری مداری

مشتریانمان را در قلب کسب و کار خود قرار می دهیم. پیش بینی اولویت های مشتریان و فراتر رفتن از انتظارات آنها و پاسخگویی به آن را، در کمترین زمان ممکن وظیفه خود می دانیم.

کار تیمی

همه کارکنان مجموعه آرمیکو، همانند یک تیم همکاری میکنند. افراد مستعد و خلاق را گرامی میداریم و از آنها حمایت میکنیم تا به اندازه توانمندی و قابلیت هایشان، در کارها مشارکت نمایند.

تعالی

ما به دنبال بالاترین کیفیت هستیم و برای بهبود مستمر، در هر آنچه انجام می دهیم ، کوشش می نماییم. در مجموعه آرمیکو راه حل های جدیدی برای مشكلات پیدا می کنیم و آنچه انجام می دهیم و چگونگی انجام آن را در راستای عدالت، تنوع، اعتماد و احترام متقابل مورد ارزیابی قرار می دهیم.

ماموریت

به عنوان یک شرکت تولید کننده ماشین آلات و تجهیزات حفاری، متعهد شده ایم که منابع خود را جهت توسعه محصولات و خدماتی که نیاز های مشتریان ما را مخاطب قرار می دهند، به کارگیریم. همچنین ما فرهنگ سازمانی که صداقت ،تنوع ، نوآوری، کارآفرینی و تعالی را ارج می نهد، ارتقا می دهیم.

چشم انداز

فراهم نمودن محصولات و خدمات حفاری، بدون در نظر گرفتن کیفیت، کافی نیست. ما از اینكه کسب و کارمان با تكاملی پویا و برنامه ریزی شده، به سوی اثربخشی و کارایی بیشتر پیشروی کند، اطمینان حاصل می کنیم. همزمان ما متعهد به ارزیابی مداوم تغییرات در محیط خود هستیم تا برای آینده آماده شویم.

ما قصد داریم اولین تولیدکننده ماشین آلات و تجهیزات حفاری در منطقه و دنیا باشیم