عملکرد دستگاه های حفاری

بررسی و مشاهده عملکرد دستگاه در حین عملیات حفاری مورد توجه مشتریان و مهندسان این رشته است. در زیر میتوانید تصاویر و ویدیوهایی از اجرای عملیات توسط دستگاه حفاری دریل واگن، دستگاه حفاری راسول، دستگاه حفاری کرگیری، دستگاه حفاری ارس و دستگاه حفاری چال موازی و تونلی را مشاهده کنید.

ویدیو عملکرد دستگاه های حفاری آرمیکو

نحوه عملکرد دستگاه کرگیری

نحوه عملکرد دریل واگن در معدن

نحوه حرکت دریل واگن چرخ شنی

نحوه عملکرد دستگاه حفاری ارس

دکل حفاری بیل مکانیکی

مراحل ساخت دریل واگن DR14

دستگاه حفاری (کرگیری) کرل 25

نسل اول دستگاه کرگیری (کرل)

معرفی بخش‌های ارس 400

معرفی دریل‌واگن دومنظوره

دستگاه حفاری زیرجاده‌ای (تونلی)

دستگاه حفاری دریل‌واگن تراکتوری

نسل اول دستگاه حفاری ارس

عملکرد دستگاه دریل واگن عمودزن

عملکرد دریل واگن دومنظوره

عملکرد دریل واگن بیل مکانیکی

عملکرد دریل واگن باب کت

عملکرد دستگاه دریل واگن نیلینگ

معرفی اجزای مختلف کرل 25

راه اندازی دستگاه کرگیری وایرلاین

دستگاه حفاری دریل‌واگن نیلینگ

نحوه حرکت دریل واگن

عملکرد دستگاه حفاری دومنظوره

عملکرد دکل حفاری بیل مکانیکی