• شانگ-و-بوش

شانگ و کوپلینگ حفاری (بوش حفاری)

شانگ‌های ۲، ۴ و ۶ خار و همچنین بوش‌های ساده و تبدیلی با رزوه T38 و R38، در قالب تولیدات جاری آرمیکو ارائه شده و سایر اقلام شانگ و کوپلینگ حفاری (بوش حفاری) بر اساس سفارش مشتری طراحی و تولید می‌شوند. جهت سفارش انواع شانگ و کوپلینگ حفاری به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

پیشنهاد مطالعه: مشاهده انواع مدل‌های راد حفاری در آرمیکو

انواع شانگ و کوپلینگ حفاری (بوش حفاری)

شانک حفاری آرمیکوبوش حفاری آرمیکو

فیلم معرفی تجهیزات حفاری (شانگ و بوش) آرمیکو