• راد-حفاری

راد حفاری چیست؟

رادهای حفاری با قطر و طول های مختلف و با دو نوع رزوه مخروطی و ساده بصورت استاندارد تولید و ارائه می گردد و امکان تولید رادهای غیر متعارف برای هر دو سیستم دان د هول و روتاری به صورت سفارشی، وجود دارد. قطر رادهای حفاری در سیستم DTH چند سانتی متر کوچکتر از سرمته و چال می باشد تا امکان انتقال کاتینگ ها یا خردايش از چال وجود داشته باشد.

برای چال های عمیق استفاده از رادهای حفاری مخروطی به دو دلیل توصیه می شود:

الف) سرعت باز و بست رادها با رزوه مخروطی نسبت به راد با رزوه مستقیم سریع تر می باشد.

ب) مقاومت برشی رزوه های مخروطی از رزوه های ساده بیشتر می باشد.

با توجه به ابعاد دستگاه حفاری و طول بوم آنها رادها با ابعاد مختلف تولید می شود. معمولا رادهای با طول های حفاری با طول های 1، 1.5،  2، 3 و 6 متر بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.

مطلب پیشنهادی: حفاری چیست؟

سایر مشخصات فنی رادها

برای استحکام و مقاومت رزوه ها و همچنین سهولت در باز و بست شكل پروفايل اين رزوه ها به صورت نيم گرد طراحی شده اند.

نوع رزوه ساده، با مشخصه RD معرفی می شود.

استاندارد دنده های مخروطی، با مشخصه IPA معرفی مي شود و پروفايل رزوه، مثلثی می باشد.

لوله های راد حفاری نيز از نوع لوله بدون درز يا مانسمان بوده و گوشت اين لوله ها از 4 ميليمتر شروع می شود.

برای اتصال پيچ و مهره راد به لوله راد از روش های مختلف استفاده می شود:

جوش مستقيم

جوش اصطحكاكی

رزوه و جوش

انواع راد حفاری آرمیکو

راد حفاری آرمیکو