مقاله حفاری چیست؟

کندن زمین برای دستیابی به یک هدف خاص را حفاری (drilling) می‌نامند. حفاری در معادن فقط برای استخراج صورت نمی‌گیرد، بلکه پیش از استخراج یا به هنگام استخراج، برای اکتشاف نیز انجام می‌پذیرد و به آن حفاری اکتشافی می‌گویند.

مقاله چکش های حفاری آرمیکو

برای ایجاد ضربه در عملیات حفاری، عمدتا 2 سیستم وجود دارد؛ اولی سیسم تاپ هامر (top hammer)  یا ضربه بالا و دومی سیستم دان-د-هول یا ضربه پایین، که در این قسمت به سیستم دان-د-هول یا ضربه پایین می‌پردازیم.

مقاله موتور بادی

در صنعت حفاری از الکترو موتورها ، هیدرو موتورها، ایر موتورها و… استفاده می‌شود . الکتروموتورها با انرژی الکتریسیته راه اندازی می‌شوند، هیدروموتورها با انرژی فشار روغن کار می‌کنند و ایر موتورها یا موتورهای بادی از انرژی هوای فشرده و باد استفاده می‌کنند.

کرگیری یا مغزه گیری عملیاتی است که برای شناسایی دقیق ترکانی‌ها، مواد معدنی و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. روش کرگیری به منظور نمونه‌ برداری، آسفالت کاری معابر و یا مصالح ساختمانی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.