عملکرد دستگاه‌های حفاری

بررسی و مشاهده انواع دستگاه‌ها در حین عملیات حفاری مورد توجه مشتریان و مهندسان این رشته است، در زیر میتوانید تصاویر و ویدیوهایی از اجرای عملیات توسط دستگاه‌های دریل‌واگن، راسول، کرگیری، ارس و چال موازی و تونلی را، مشاهده کنید.

نحوه عملکرد دستگاه حفاری کرگیری

نحوه عملکرد دریل واگن در معدن

نحوه حرکت دریل واگن چرخ شنی

نحوه عملکرد دستگاه حفاری ارس

دکل حفاری بیل مکانیکی

مراحل ساخت دریل واگن DR14

دستگاه حفاری (کرگیری) کرل 25

نسل اول دستگاه کرگیری (کرل) آرمیکو

معرفی بخش‌های مختلف ارس 400

معرفی دستگاه دریل‌واگن دومنظوره

دستگاه حفاری زیرجاده‌ای (تونلی)

دستگاه حفاری دریل‌واگن تراکتوری

نسل اول دستگاه حفاری ارس آرمیکو

عملکرد دستگاه دریل واگن عمودزن

عملکرد دستگاه دریل واگن دومنظوره

عملکرد دستگاه دریل واگن بیل مکانیکی

عملکرد دستگاه دریل واگن باب کت

عملکرد دستگاه دریل واگن نیلینگ

معرفی اجزای مختلف دستگاه کرل 25

راه اندازی دستگاه کرگیری وایرلاین

دستگاه حفاری دریل‌واگن نیلینگ

نحوه حرکت دریل واگن