معرفی محصولات و تجهیزات حفاری

تجهیزات و ابزار متنوعی در عملیات حفاری مورد استفاده قرار میگیرند، نمونه ای از این ابزار شامل: موتورهای بادی، شانگ و بوش، سرمته‌ها لوله یا رادهای حفاری، میشوند. بررسی، مونتاژ و معرفی انواع تجهیزات ویژه حفاری را در فیلم‌های زیر مشاهده خواهید کرد.

نحوه مونتاژ چکش حفاری ماخ 20

نحوه مونتاژ و معرفی قطعات هوزینگ

نحوه ساخت و مونتاژ راد حفاری

جداسازی آب از روغن هیدرولیک

معرفی تجهیزات حفاری | شانگ و بوش