دوره مفاهیم و تکنولوژی حفاری

گروه صنعتی معدنی آرمیکو به مدیریت جناب آقای مهندس حسن محمدی دوست تصمیم دارد در زمینه آموزش مباحث حفاری قدمی نو در این عرصه بردارد. مدرس این دوره جناب آقای مهندس حسن محمدی دوست، مهندس مکانیک و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی می باشد. شما دوستان و همکاران عزیز می توانید آموزش های ارائه شده را در سایت، اینستاگرام، یوتیوب و آپارات شرکت آرمیکو، مشاهده کنید.

جلسه اول | معرفی دوره

جلسه دوم | مفاهیم حفاری | بخش اول

جلسه دوم | مفاهیم حفاری | بخش دوم

جلسه سوم | انواع حفاری | بخش اول

جلسه سوم | انواع حفاری | بخش دوم