دوره مفاهیم و تکنولوژی حفاری

گروه صنعتی معدنی آرمیکو به مدیریت جناب آقای مهندس حسن محمدی دوست تصمیم دارد در زمینه آموزش مباحث حفاری قدمی نو در این عرصه بردارد. مدرس این دوره جناب آقای مهندس حسن محمدی دوست، مهندس مکانیک و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی می باشد. شما دوستان و همکاران عزیز می توانید آموزش های ارائه شده را در سایت، اینستاگرام، یوتیوب و آپارات شرکت آرمیکو، مشاهده کنید.

انواع حفاری | بخش دوم

انواع حفاری | بخش اول

مفاهیم حفاری | بخش دوم

مفاهیم حفاری | بخش اول

معرفی دوره